Stíny paměti / Shadows of memory

Stíny paměti - putování po stopách vojenských letadel

Během půl roku jsem navštívil jedenáct leteckých muzeí a několik vojenských základen ve třech zemích. Pátral jsem mezi sběrateli, vojáky a leteckými historiky po osudech vysloužilých vojenských letadel, abych zachytil neuvěřitelnou sílu výpovědi a monumentalitu původních nikdy nerestaurovaných strojů, z jejichž šrámů a vrásek lze vnímat a číst příběhy dosud neznámé.

Více na >>> http://www.stinypameti.cz

Shadows of memory – following the trail of military aircraft

During the previous half year I´ve visited eleven museums of aviation and several military bases together in three countries. Among collectors, soldiers and aviation historians, I´ve been hunting for the fates of the retired aviation aircrafts to capture the incredible power of confession and monumentality of the original and never restored machines. From their scars and wrinkles we can feel and read so far unknown stories. 

More on  >>> http://www.stinypameti.cz

Schatten der Erinnerung – eine Reise auf den Spuren der Militärflugzeuge

Innerhalb eines halben Jahren besuchte ich elf Luftfahrtmuseen und einige miltiärische Stützpunkte in drei Ländern. Um die unglaubliche Aussagekraft und die gewaltige Größe der originalen noch nie restaurierten Maschinen zu fassen, suchte ich unter Sammlern, Soldaten und Luftfahrthistorikern nach dem Schicksal ausgedienter Militärflugzeuge, in deren Schrammen und Falten man die unbekannten Schicksalsgeschichten lesen kann.

Mehr auf: >>>http://www.stinypameti.cz

22.3.2014 - Air park Zruč u Plzně

5.4.2014 - Východočeský letecký archiv v Čepí u Pardubic

Reportáž na iDnes.cz o leteckém historikovi a sběrateli Janu Pohorelcovi z Čepí

2.5.2014 - Slovenské technické múzeum - Letecké múzeum Košice, Slovensko

6.5.2014 - 24. základna dopravního letectva Praha Kbely

30.5.2014 - Excalibur Přelouč

30.-31.5.2014 - Aviatická pouť Pardubice

Reportáž na Aktualne.cz z Aviatické pouti v Pardubicích

14.6.2014 - Letiště Bubovice

14.6.2014 - Vojenský historický ústav - Letecké muzeum Praha Kbely

8.7.2014 - Letecké muzeum Olomouc

9.7.2014 - Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov

9.7.2014 - Letecké muzeum Kunovice

10.7.2014 - Vojenský historický ústav - Múzejné oddelenie Piešťany, Slovensko

18.7.2014 - Luftfahrtmuseum Finowfurt, Deutschland

20.7.2014 - Luftfahrttechnisches Museum Rechlin, Deutschland

20.7.2014 - Luftfahrtmuseum Rechlin Lärz, Deutschland

Zvláštní poděkování za významnou pomoc / Special thanks for the significant help to / Ein besonderer Dank für die wichtige Hilfe geht an:

Jan Sajdl, gen. Ing. Ivo Zbořil, plk. Ing. David Klement, nprap. Bc. Ondřej Pavlíček, Ing. Miroslav Hájek, Kamil Halapi, otec a syn Tarantíkovi, Jan Pohorelec, Zdeněk Svobodník, Birk Polten, Jan Veselý, David Surý, Miroslav Oros, Zbyněk Smetana, Michael Johanides, Vladěna Maršálková, Miroslav Khol, Hana Benešová, Václav Beránek, Mgr. Andrea Hozáková, Ing. Tereza Dostálová, Bc. Kateřina Šímová a další.

Více fotografií zde na facebooku >>>